ஜொகூரில் நேர்த்தியான முறையில் மோசடி கும்பல்

0
225

ஜொகூரிலுள்ள கூலாய் ஜெயா, தென் ஜொகூர் பாரு, குளுவாங், இஸ்கந்தர் புத்ரி ஆகிய இடங்களிலுள்ள பேராங்காடிகளில் நேர்த்தியான முறையில் கும்பல் ஒன்று பெண்களிடம் மோசடி புரிந்துவருகிறது.

பேரங்காடிகளில் உலாவரும் அக்கும்பல் பலரிடம் வெ.45,000 வரை மோசடி புரிந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here