நாடு முழுவதிலும் உள்ள 21- UTC வழி 60 மில்லியன் மக்கள் பயனடைந்தனர்

0
142

பெந்தோங் :பகாங்கில் உள்ள நகர்புற உருமாற்ற மையத்தின் (UTC)வழி இதுவரை 6.5 மில்லியன் மக்கள் பயனடைந்திருப்பதாக டத்தோசிறீ லியோ தியாங் லாய் தெரிவித்தார்.

நாடு முழுவதிலும் உள்ள 21 UTC வழி 60 மில்லியன் மக்கள் பயனடைந்திருப்பதாகவும் அந்த பெந்தோங் எம்.பி.தெரிவித்தார்.அரசாங்க திட்டங்களில் UTCதேசிய நீலக்கடல் வியூக மக்கள் சார்ந்த திட்டங்களில் ஒன்று என்றும்,அம்மையம் வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் கூடுதல் நேரத்திற்கு சேவை வழங்குவதாக கூறினார்.ஒரே கூரையின் கீழ் முக்கிய அரசாங்க குடிநுழைவு இலாகா,சாலைப் போக்குவரத்து இலாகா,தேசிய பதிவிலாகா மற்றும் தனியார் சேவைகளையும் காலை 8.00 மணி முதல் இரவு 10.00 மணி வரையில் வழங்கி வருவதாக கூறினார்.

பெந்தோங்கில் மக்கள் வசதிக்காக ” சிறிய  UTC” ஒன்று திறக்க மனு செய்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். GS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.