பிரிட்டிஷ் விவசாயிகள் மாடுகள் வைத்திருந்ததற்கான பழமையான ஆதாரம் கண்டுபிடிப்பு

0
9

தொல்பொருள் ஆய்வின்மூலம் கிடைத்துள்ள 6,000 ஆண்டுகள் பழமையான பிரிட்டிஷ் விவசாயிகளின் பற்களில், உலகில் வேறெங்கும் கண்டறியப்படாத சான்றுகளுடன், பால் நுகர்வுக்கான ஆரம்ப காலகட்ட நேரடி ஆதாரங்கள் கிடைத்திருப்பதை அறிவியல்பூர்வமாக அவர்கள் உறுதிபடுத்தியுள்ளனர்.

இங்கிலாந்தின் யார்க் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தலைமையிலான குழு, இங்கிலாந்தில் கற்காலத்தில் வாழ்ந்த நபர்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் இறங்கியது. இதில் ஏழு கற்கால நபர்களின் கனிமப்படுத்தப்பட்ட பல் தகட்டில் அடங்கியுள்ள பீட்டா லாக்டோகுளோபூலின் என்ற பால் புரதத்தை அடையாளம் கண்டது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.