மக்களுடன் அளவளாவினார் பிரதமர்

0
230

தஞ்சோங் மாலிம் – கோலாலம்பூர் சென்ரலிலிருந்து மின் ரயிலில் வந்தடைந்த பிரதமர், பிரதமருடன் , போக்குவரத்து அமைச்சர் டத்தோ சிறீ லியாவ் தியோங் லாய் உடன் வந்தார். அவர்களை பேரக் மந்திரி பேசார் டத்தோ சிறீ சாம்பரி எதிர்கொண்டு வரவேற்றார். பின்னர் அருகில் உள்ள தஞ்சோங் மாலிம் உணவு சதுக்கத்திற்கு சென்று  போது மக்களுடன் பிரதமர் அளவளாவினர். அவரை கண்ட போது மக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை வெளிபடுத்தினர். தனது காலை பசியாறலை அவர்களுடன் அங்கேயே முடித்து கொண்டு அருகிலுள்ள புரோட்டான் நகரில் ஒரு நிகழ்வுக்காக புறப்பட்டு சென்றார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.