314 பாலியில் சம்வங்கள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன

0
172

கடந்த ஓர் ஆண்டுகாலத்தில் சிறார்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட 314 பாலியில் சம்வங்கள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன என பிரதமர் துறை அமைச்சர் டத்தோ சிறீ அசாலினா ஒஸ்மான் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். அந்த காலக்கட்டத்தில் மொத்தம் 382 குற்றப்பதிவுகள், சிறார்களுக்கு எதிராக பாலியில் குற்றங்களின் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் செய்யப்பட்டன. ஒவ்வொரு குற்றத்தையும் 12 மாதங்களில் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பது இலக்கு என்று நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு விடையளித்தார்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here